แสงทองซูเปอร์เซ็นเตอร์
โทร 089-748-7855, 062-724-2555
  • th

เงื่อนไขการส่งสินค้า


เงื่อนไขการส่งสินค้า

อัตราค่าบริการ เพื่อการคิดค่าบริการที่เหมาะแก่กลุ่มลูกค้าเรามีการกำหนดอัตราบริการเป็นสองกลุ่ม

1. อัตราค่าจัดส่งสำหรับลูกค้าปลีกทั่วไป (จำกัดจำนวนสินค้าบางรายการตามเงื่อนไข)*

 

 

 

2. อัตราค่าจัดส่งสำหรับลูกค้าประเภทร้านค้า ธุรกิจ สำนักงาน

 

ยอดซื้อ

ระยะทางจัดส่งไม่เกิน 30 กม.

โปรโมชั่นค่าขนส่ง

ยอดซื้อ ไม่เกิน 10,000 บาท

150 บาท

100 บาท

ยอดซื้อ 10,000 - 20,000 บาท

250 บาท

200 บาท

ยอดซื้อ 20,000 - 50,000 บาท

450 บาท

300 บาท

ยอดสั่งซื้อ 50,000 บาท ขึ้นไป

550 บาท

300 บาท

 

ระยะทางส่วนเพิ่มคิด กม. ละ 15 บาท โดยคำนวณระยะทางจาก ห้างแสงทองซูเปอร์เซ็นเตอร์ ไปถึงจุดหมายด้วย google map

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามเจ้าหน้าที่

@LINE แสงทอง เพื่อสอบถามข้อมูล